Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

På denne dagen

.

Den eneste nobelpristageren fra vår region, Ivo Andrić, mottok belønningsbevis på denne dagen, 26. oktober 1961. Han ble tildelt Nobelprisen for litteratur 10. desember 1961 i Stockholm av dr Anders Esterling. I forklaringen til Nobelkomiteen sies at Andrić for Nobelprisen fordi "hans prosa inneholder en episk fortelling som sporer menneskelige skjebner fra hans lands historie."

Nyheten om Nobelprisen fikk han fra to journalister mens han kom tilbake fra en tur, som ble bekreftet av arbeideren til den svenske ambassaden, Rene Belding, som ventet på ham i leiligheten hans med en bukket av nelliker. I tillegg til Andrić, foreslåtte kandidatene for Nobelprisen for litteratur i 1961 var også britiske forfattere Lorens Darel og Grem Grin, dansk forfatter Karen Bliksen, USA John Steinbeck og italiensk Alberto Moravia.

Viste du:

I 1961, da Andrić mottok Nobelprisen for litteratur, var Tolkien også blant de foreslåtte kandidatene, med romanen Ringenes herre, men juryen avviste ham som et uverdig arbeid av denne prisen.

Umiddelbart etter nyheten ble Andrić enda mer populær i Jugoslavia. Andrićs møter med journalister, elever og andre forfattere ble organisert. I tillegg til gratulasjonene han mottok fra statstyre, hær og sine kollegaer - men gratulasjon fra en av de mest berømte forfattere, Miroslav Krleža, uteble. Noen hevder at Krleža var sjalu og ikke forsøkte å skjule sin sjalusi mot Andrić.

11 år etter Nobelprisen, får Ivo Andric også sin første og eneste Vuk-prisen.

Serbisk språk og kulturskole

.

Serbisk Foreningen i Rogaland "Ivo Andric" organiserte 21. oktober 2017. et vellykket pilotprosjekt "Serbisk språk og kulturskole". Pilotverkstedet ble holdt i Gausel (Gausel Fritidsgård lokaler), og barn og foreldre responderte med meget god deltakelse. Elevene som deltok var i alderen 5 til 16 år.

Gjennom samtalene, lek og kreativt arbeid, ble det identifisert at basert på serbisk språk forkunnskap til barna, er det behov for å danne tre forskjellige arbeidsgrupper:

    1. Førskolealder, for det meste fra fem til åtte / ni år. Denne gruppen behersker delvis en eller begge serbiske alfabeter og har behov for mer dynamisk arbeidsform og veiledning for å utføre bestemte oppgaver.
    2. Tidlig grunnskolealder, barn fra åtte til ti år. Denne gruppen har solid kunnskap om en eller begge serbiske alfabeter, kan i større grad jobbe selvstendig og holder konsentrasjon over lengere tid.
    3. Høyere grunnskolealder, barn i alderen over 10 år. Denne gruppen har ganske bra kunnskap om begge serbiske alfabeter og behersker både blokkskrift og stavskrift. Disse elevene kan jobbe veldig selvstendig med øvelser og oppgaver i arbeidsheftene.

Pilotverkstedet viste at barna er svært interessert i å lære serbisk og omgås med hverandre. Foreldrene viste også høy engasjement og bidro med støtte under undervisningen, noe jeg spesielt takket dem for. I etterkant av undervisningen kom det mange konstruktive forslag knyttet til planlegging og videre arbeid med «Serbisk språk og kulturskole».

En av de viktigste betingelsene for å lykkes med prosjektet «Serbisk språk og kulturskole» er å sikre lokaler som passer for undervisningen og som er regelmessig tilgjengelige. Styret i foreningen jobber med denne utfordringen og setter pris på innspill fra alle som vet om potensielle lokaler som kan lånes eller leies til en rimelig pris.

Til slutt er det kanskje viktig å formidle at all drift og organisasjon knyttet til initiativet gjennomføres basert på frivillig arbeid. Midler for å leie lokaler, kjøpe forbruksmateriale og en liten bevertning for barna, tas over Foreningens budsjett som kommer fra inbetalte medlemskontigent.
Derfor inviterer vi interesserte til å støtte initiativet gjennom medlemskap i Foreningen "Ivo Andric" i så stor grad som mulig.
Vi har allerede mange entusiastiske, interesserte barn og personal til å jobbe med de. Din bidrag vil sikre at denne skolen får en god start og en lys fremtid!

Med vennlig hilsen
Serbisk Foreningen i Rogaland "Ivo Andric"

Serbisk språk og kulturskole

.

Kjære medlemer,
Serbisk forening i Rogaland "Ivo Andric" inviterer dere til å bli med på "Serbisk språk og kulturskole". Målet med denne verkstedet er å bevare det serbiske språket, kulturen og identiteten.

Sted og dato for verkstedet er:

Gausel fritidsgård
Keramikkveien 45c, 4032 Stavanger
lørdag 21. oktober 2017. kl. 13:00

Anslått varighet er 2 til 3 skoletimer.

"Skole for serbisk språk og kultur" er hovedsakelig beregnet for de yngste medlemmene, barn i grunnskole og videregående skole og alder mellom 5 og 19 år. Avhengig av barns interesse og alder, kan verkstedet deles inn i tre grupper: de yngste grunnskoleelever, eldre grunnskoleelever og videregående skoleelever. Ved "Skole for serbisk språk og kultur" lærer vi serbisk grammatikk og stavemåte samt serbisk litteratur og kultur.

Den første time vil være dedikert til å bli kjent med foreldre og barn og vurdere kunnskapsnivået til potensielle elever. Respons vi får ved denne anledningen vil være avgjørende for fremtidige klasser i samsvar med foreldrenes og barns behov og ønsker.

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric"