Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Innmeldingsskjema


Bli medlem i Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric".

Medlemskontigent er 200,- NOK for voksne og 400,- NOK for familie inkludert voksne barn inntil 26 år som bor på samme adresse. 

Ved å sende dette skjema aksepterer du medlemskap i Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric", og opplysninger fra dette skjema vil bli brukt for din registrering i foreningen.
Personling informasjon
Adresse
Kontakt informasjon
Yrke og arbeidsgiver
Hvis du har familie skriv navn og personnummer til alle familie medlemer
Jeg er interessert for aktiv deltakelse i
Kommentar og spørsmål
Elektronisk signatur
Jeg bekrefter med min elektronisk signatur at opplysninger er korrekte og aksepterrer medlemskap i Serbisk Forening Rogaland Ivo Andric
  Refresh Captcha