Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Humanitær Fond

.

Humaitær Fond til Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric" ble etablert samtidig med Foreningen for å gjennomføre visjonen om å systematisk og langsiktig hjelpe våre landsmenn i Serbia og den Republika Srpska.

Humanitær Fond har en egen veldedighet konto i banken, som opererer uavhengig. Innsamlede midler på et veldedighets konto utelukkende brukes til gjennomføring av humanitære aktiviteter i foreningen.

Humanitære Fond misjon finnes i slagordet at størrelsen og kraften i en nasjon måles ved vilje til å hjelpe sine landsmenn i nød og prøve å gi dem forutsetninger for et bedre liv.

Humanitære Fond er basert på følgende prinsipper:

Solidaritet
Vi mener at vår lille bidrag kan være mye til de som har ingenting.
Åpenhet
Alle handlinger blir grundig dokumentert og publisert på våre nettsider. Alle transaksjoner fra fondets konto, samt all dokumentasjon er tilgjengelig for foreningens medlemmer og givere til fondet på forespørsel.
Direkte nødhjelp
Humanitære tiltak blir iverksatt gjennom direkte kjøp av varer eller tjenester til de som trenger det og direkte sending av penger er ikke praktisert, bortsett fra i unntaks og komplekse saker. Også i størst mulig grad, prøver vi å benytte oss av lokale produkter og leverandører, for å i det minste symbolsk, hjelpe den lokale industrien.

Administrasjon av Humanitære Fond: humanitært arbeid og fondets ressurser forvaltes av styret i foreningen, ansvaret for organisering og gjennomføring av aktiviteter ligger hos koordinator for humanitær seksjon. Hvert enkelt tiltak godkjenes av styret ved flertallsvalg.

Alle medlemmer av foreningen og givere til Humanitære Fond har mulighet og frihet til å foreslå enkelte humanitære aksjoner.

Hver aksjon er annonsert på forhånd på vår hjemmeside, slik at alle potensielle givere har muligheten til å bidra med ekstra penger. Etter vellykket gjennomføring av aksjonen, dokumentasjon og rapporter blir publisert på våre nettsider.

Styret i Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric" oppfordrer alle til å bidra med sine donasjoner for våre felles humanitære aktiviteter.

For å sikre kontinuitet i humanitært arbeid, oppfordrer vi alle mennesker av god vilje og et stort hjerte, til å gi faste månedlige bidrag for å støtte vår felles innsats for å hjelpe landsmenn i nød. Vi anser det anbefalte minimum av 100 kr. som veldig liten kostnad for oss, men som en stor tilfredsstillelse av å hjelpe andre som trenger vår hjelp.

Kontonummer: 1503.49.37122

Det enkleste måten er å sette opp en månedlig betaling fra din konto til Humanitær Fond konto.
I de fleste nettbanker er dette like enkelt som å betale en vanlig regning, bare du setter opp at betaling skal gjentas hver måned på den valgte datoen.

Svar på alle spørsmål om humanitært arbeid kan fås fra koordinator for humanitær seksjon.