Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Jule veldedighetsaksjon for 2023

.

Kjære alle sammen,

I vårt ønske om å oppfylle organisasjonens noble mål og gjøre begynnelsen på det nye året og julehøytiden lysere for barn i nød, lanserer Humanitær Fonds Forening av serbere i Rogaland en julehumanitær aksjon og inviterer deg til å delta.

Humanitær Fonds komité har besluttet å hjelpe barn i to institusjoner, "Sikre barns hus" Shelter i Novi Sad (https://www.csrns.org.rs/) og de unge fotballspillerne i FK "Borac" fra Drvar (http://www.opstinadrvar.net/fk-borac-drvar/).

Vår intensjon er å gi "Sikre barns hus" Shelter en profesjonell støvsuger for å bidra til å opprettholde hygiene i deres boareal. På den andre siden trenger de unge utøverne ved FK "Borac" fotballsko for å oppnå bedre resultater.

Målet vårt er å samle inn 25 000 NOK innen 14. januar 2024. Du kan gi donasjoner via Vipps-applikasjonen på nummer 686439 eller bankkonto: 1503.49.37122.

"'Sikre barns hus' Shelter ble grunnlagt i 2003 som en organisatorisk enhet av Sosialtjenesten i byen Novi Sad, som svar på den økende behovet for øyeblikkelig omsorg for et økende antall barn som står overfor svært traumatiske livssituasjoner.

Inntil den beste mulige, mer permanente løsningen på barnets livsproblem - revitalisering av familien for å gjenoppta barnet, plassering i en slektning eller fosterfamilie, i en institusjon for sosial omsorg eller adopsjon - streber vi etter å sikre at barn og ungdom (i alderen 4-18 år) i vår institusjon får eksistensiell trygghet, varme, nødvendig faglig bistand, dvs. kunnskap og ferdigheter for å lindre traumer forårsaket av uventede livsomstendigheter de befinner seg i.

Siden grunnleggelsen i 2003 har vårt 'Sikre barns hus' forhåpentligvis vellykket lindret eller bidratt til å løse livsproblemer og traumer for over 3 500 barn som er ofre for vold, misbruk og forsømmelse, samt barn av foreldre hvis omsorgsevne er akutt kompromittert på grunn av uventede, ugunstige livsomstendigheter (naturkatastrofer, eksistensielle trusler, sykdom)."

"Fotballklubben "Borac" fra Drvar ble grunnlagt i 1924, og neste år markerer et århundre med eksistens. Det er viktig å nevne at vi overlevde selv under de mest vanskelige forholdene, på 1990-tallet under den defensive-hjemlandskrigen, ble vi tvunget til å forlate Drvar, og vi "bar" med oss klubben vår for å bygge den opp igjen og returnere den.

I dag samler vår fotballklubb unge mennesker og lærer dem gjennom sport hvordan de kan bli ekte individer og vokse opp friske.I den eldre seksjonen har vi 23 fotballspillere, mens den lille fotballskolen har 70 barna. De trener under vanskelige forhold, uten utstyr, fotballsko og rekvisitter. Rommene de bruker lekker, og det er ikke vann."

Vi inviterer deg til å bidra til dette ærverdige prosjektet i henhold til dine muligheter og være en del av vår humanitære fellesskap.

Med vennlig hilsen,

Styre for Humanitær Fondet til Serbisk forening i Rogaland Ivo Andrić

Serbisk forening i Rogaland „Ivo Andric“ arrangerer humanitær aksjon

.

Kjære medlemmer og venner av Serbernes forening i Rogalanda "Ivo Andrić",

Pandemivirusen Corona spredte seg over hele verden og unngikk ikke noen. Vi er bekymret for helsen til våre nærmeste, vår egen helse, og mange har også mistet jobbene sine. 

Hjelp er nødvendig overalt. Mange aksjoner er blitt startet, og de fleste er allerede engasjert gjennom ulike kanaler og hjelper lokalt, i Serbia og i regionen, internasjonalt. Vi er stolte at mange allikevel har tatt kontakt fordi de er interessert i å bidra gjennom felles aksjon i regi av vår forening. 

Komiteen til humanitær Fond og Styret i Foreningen har besluttet å, i perioden med pandemien, overvåke kontinuerlig situasjonen og identifisere aksjoner der vi kan bidra på best mulig måte og hjelpe nå, men også vitende at hjelpen vil være nødvendig lenge etter slutten av denne situasjonen.

Vi inviterer alle å bidra med donasjon, til Langfredag 17. april, i å oppnå hjelp på 4500 euro, som vil bli jevnt fordelt i følgende tre aksjoner:

  • Kjøp av mat for varm måltid for 70 personer, barn med spesielle behov og voksne, som bor i sentrum "Iskra" i kommunen Novi Grad, Republika Srpska
  • Kjøp av 150 pakker med dagligvarer og hygieniske produkter for pensjonister med lavest inntekt og sosialt truede familier i Bela Palanka kommune. Dette er en av de fatigste kommunene i Serbia med antall sosialt truede som overstiger 1500 husholdninger
  • Kjøp av mat (mel, gjær, olje, bønner, poteter, hermetikk, krydder, osv) for 6 kjøkken som gir mat til 2000 mennesker i Kosovo og Metohija

Du kan donere til det humanitære fondet til Serbernes Forening i Rogalanda "Ivo andric", direkte til konto nr. 1503.49.37122, eller via Vipps nr. 115043.

Vi informerer også at Foreningen arbeider med å definere en større felles aksjon i samarbeid med andre serbiske foreninger i Norge.

For at vi går gjennom denne situasjonen sammen

Behold kaldt hode og et varmt hjerte


Serbisk forening i Rogaland "Ivo Andrić"


Bøker til barneskolen "Milan Rakic", Gornja Toplica, Valjevo

.

Biblioteket ved barneskolen "Milan Rakic" i Gornja Toplica nær Valjevo inneholder bare ca. 600 titler. Det er i hovedsak litteratur for voksne som barn i denne alderen verken forstår eller er interessert i.

I en tid med mobiltelefoner og sosiale nettverk, i Serbia er det fortsatt barn som ønsker å få en bok som en gave, men også for å ha en plass for lesing.

Skolen jobber med å løse problemet rundt skolens bibliotek og sammen med lokale folk har de lansert en kampanje for å samle inn penger til gjenoppbyggingen av skolens loft, som lett kan bli barnas bibliotek med lesesal.

Barn i barneskolen "Milan Rakic" i Gornja Topplica liker å lese, men kan ikke fordi de mangler litterære verk. Derfor har denne skolen begynte å samle inn bøker og på mindre enn en måned doblet antall barnebøker. Hvis vi vet at hele Gornja Toplica med omegn ikke har et bibliotek, så er det klart at dette nye barnebiblioteket kommer til gode til barn og deres lærere, og hele lokalsamfunnet. Det blir en plass der de kan være i stand til å kose seg med lesing og fritidsaktiviteter, som for eksempel litterære kvelder, og teaterforestillinger.

Det er derfor vår forening starter kampanje for å samle støtte og i denne forbindelse kontaktet vi serbiske språket lærer Snezana Markovic, som har gitt oss rundt 50 boktitler som de kunne tenke seg å ha i biblioteket. Vi vil bruke innsamlede penger for å kjøpe så mange som mulig av disse 50 boktitler gjennom nettbutikken "Korisna Knjiga".

Som vanlig har vi tatt ut 1500,- kroner fra Humanitære Fond for denne innsamling, og vi oppfordrer alle mennesker av god vilje og et stort hjerte med å gi sitt bidrag for å støtte denne innsamlingen. Penger betales på Humanitære Fond kontonummer:

Kontonummer: 1503.49.37122

Betalingen merkes med "Barneskole Milan Rakic"
Siste frist for innbetaling er satt til 15. november.

Vellykket innsamlingsaksjon til realisering av "Blodkorset"!

.

Vi vil informere dere med glede om vellykket aksjon for hjelp til Simo Brdar, regissøren fra Republika Srpska for fullføring av dokumentarfilmen "Blodkorset". Takket være gavmilde donatorer samlet vi 4400 kroner, og sammen med 1000 kroner fra vår forening fond ble budsjettet for denne aksjonen 5400 kroner.

Styret i Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric", sammen med Simo Brdar takker av hele sitt hjertet til alle donatorer for deres bidrag.

Dokumentasjon

Donorer

Donor Innbetalt
Totalt: 5.400,- NOK
Serbisk Forening "Ivo Andric" 1000,- NOK
Vlada Maksimovic 150,- NOK
Goran Kandic 200,- NOK
Goran Stjepanovic 150,- NOK
Ivan Stojanovic 100,- NOK
Rajna Jensen 300,- NOK
Ljubica Lazarevic 1000,- NOK
Milena Stojkovic 200,- NOK
Miloranka Radosavljevic 500,- NOK
Milos Tesic 500,- NOK
Momir Novakovic 250,- NOK
Nikola Lazarevic 500,- NOK
Slobodan i Ozrenka Bankovic 300,- NOK
Srdjan Mijatovic 250,- NOK

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss