Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Jule veldedighetsaksjon for 2023

.

Kjære alle sammen,

I vårt ønske om å oppfylle organisasjonens noble mål og gjøre begynnelsen på det nye året og julehøytiden lysere for barn i nød, lanserer Humanitær Fonds Forening av serbere i Rogaland en julehumanitær aksjon og inviterer deg til å delta.

Humanitær Fonds komité har besluttet å hjelpe barn i to institusjoner, "Sikre barns hus" Shelter i Novi Sad (https://www.csrns.org.rs/) og de unge fotballspillerne i FK "Borac" fra Drvar (http://www.opstinadrvar.net/fk-borac-drvar/).

Vår intensjon er å gi "Sikre barns hus" Shelter en profesjonell støvsuger for å bidra til å opprettholde hygiene i deres boareal. På den andre siden trenger de unge utøverne ved FK "Borac" fotballsko for å oppnå bedre resultater.

Målet vårt er å samle inn 25 000 NOK innen 14. januar 2024. Du kan gi donasjoner via Vipps-applikasjonen på nummer 686439 eller bankkonto: 1503.49.37122.

"'Sikre barns hus' Shelter ble grunnlagt i 2003 som en organisatorisk enhet av Sosialtjenesten i byen Novi Sad, som svar på den økende behovet for øyeblikkelig omsorg for et økende antall barn som står overfor svært traumatiske livssituasjoner.

Inntil den beste mulige, mer permanente løsningen på barnets livsproblem - revitalisering av familien for å gjenoppta barnet, plassering i en slektning eller fosterfamilie, i en institusjon for sosial omsorg eller adopsjon - streber vi etter å sikre at barn og ungdom (i alderen 4-18 år) i vår institusjon får eksistensiell trygghet, varme, nødvendig faglig bistand, dvs. kunnskap og ferdigheter for å lindre traumer forårsaket av uventede livsomstendigheter de befinner seg i.

Siden grunnleggelsen i 2003 har vårt 'Sikre barns hus' forhåpentligvis vellykket lindret eller bidratt til å løse livsproblemer og traumer for over 3 500 barn som er ofre for vold, misbruk og forsømmelse, samt barn av foreldre hvis omsorgsevne er akutt kompromittert på grunn av uventede, ugunstige livsomstendigheter (naturkatastrofer, eksistensielle trusler, sykdom)."

"Fotballklubben "Borac" fra Drvar ble grunnlagt i 1924, og neste år markerer et århundre med eksistens. Det er viktig å nevne at vi overlevde selv under de mest vanskelige forholdene, på 1990-tallet under den defensive-hjemlandskrigen, ble vi tvunget til å forlate Drvar, og vi "bar" med oss klubben vår for å bygge den opp igjen og returnere den.

I dag samler vår fotballklubb unge mennesker og lærer dem gjennom sport hvordan de kan bli ekte individer og vokse opp friske.I den eldre seksjonen har vi 23 fotballspillere, mens den lille fotballskolen har 70 barna. De trener under vanskelige forhold, uten utstyr, fotballsko og rekvisitter. Rommene de bruker lekker, og det er ikke vann."

Vi inviterer deg til å bidra til dette ærverdige prosjektet i henhold til dine muligheter og være en del av vår humanitære fellesskap.

Med vennlig hilsen,

Styre for Humanitær Fondet til Serbisk forening i Rogaland Ivo Andrić

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss