Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Generalforsamling 2017

.

På lørdag 04.02.2017 fra kl. 14.00 i lokalene til Gausel Bydelshus (Heddeveien 141, 4033 Stavanger) i Stavanger, og i henhold til artikkel §11 i statutet for Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric" kaller vi til generalforsamling.

Agenda for møtet:

  • Valg av arbeids formannskapet og sekretær
  • Foreningens arbeid i 2016 presenteret av styreforman
  • Presentasjon av den økonomiske driften til foreningen i 2016
  • Valg av Foreningens styret
  • Presentasjon av den indikative arbeidsplanen for 2017
  • Vedtekt av budsjettet for 2017
  • Diverse
  • Vedtekt og signering av protokoll

Vi inviterer alle medlemmer og alle de som ikke er medlemmer, men ønsker å delta på generalforsamlingen for å komme, generalforsamlingen vil starte omgående på det tidspunktet som er angitt ovenfor.

Oppmøtet på generalforsamlingen er obligatorisk for alle medlemmer, og dette er en mulighet for medlemmene til å presentere sine forslag og eventuell konstruktiv kritikk av arbeidet til Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric" samt å delta aktivt i planlegging av aktiviteter og målene for foreningen for 2017.

Styret i Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric"