Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Rapport fra generalforsamlingen 2017

.

Lørdag 4. februar ble det arrangert den årlige generalforsamlingen til Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric". Forsamlingen ble fulgt av et beskjedent antall medlemmer i foreningen, til tross for at møtet på dette nivået bør være av interesse til medlemmer, hvor de kan direkte påvirke planene og målene for foreningen i fremtiden. Dessuten var denne generalforsamlingen annonsert som et styre valg, med en oppfordring til alle om å delta aktivt i forvaltningen av foreningen, i samsvar med lovfestet rett til hvert medlem til å stemme og bli valgt til styret.

Den avtroppende styreleder, Nikola Lazarevic, presenterte sin rapport om arbeidet til foreningen i 2016, det ble presentert til tilstedeværende medlemmer om over 15 små og store aktiviteter/arrangementer som ble gjennomført mellom denne og forrige generalforsamlingen i foreningen. Rapporten konkluderte med at det er redusert interesse fra medlemmenes side for å delta i foreningens aktiviteter, spesielt aktiviteter knyttet til bevaring av vår felles kulturarv og nasjonal identitet i Norge. Rapporten ble vedtatt enstemmig. Videre ble det levert rapport om den økonomiske driften av foreningen, som etter en kort felles diskusjon også ble vedtatt enstemmig.

Det var ingen interesserte som kunne tenke seg å være med i styret for kommende periode. Derfor ble det enstemmig besluttet at foreningen settes i hviletilstand, og for å opprettholde det minste aktivitets nivå, ble det valgt et midlertidig styre.

Det midlertidige styret består av:

  • Goran Stjepanovic - Styreleder
  • Goran Kandic - Nestleder
  • Nikola Lazarevic - kasserer
  • Milena Stojkovic - styre medlem
  • Zoran Sajkovic - styre medlem
  • Aleksandar Mladenovski - styre medlem

Midlertidig styre har mandat å opprettholde aktivitetene i foreningen inntil videre på det laveste nivå, hvor bare folklore seksjon for barn opprettholdes aktivt (på grunn av sin betydning for den kulturelle identiteten til barna, og at de yngste medlemmene av seksjonen ikke blir skuffet). Midlertidig styre er ansvarlig for å forberede og innkalle til ny generalforsamling i løpet av de neste 6 månedene (mest sannsynlig i mai), hvor det vil bli avgjort videreføring av foreningen eller dens opphør.

Ny generalforsamling skal i tilfelle videreføring av foreningen, klart definere mål for videre arbeid og utvikling av foreningen, samt rettigheter og plikter til medlemskap, og i samsvar med prioriteringene i foreningen harmonisere vedtektene. Det ble også bestemt at det er nødvendig å revidere medlemskap massen som er interessert i å delta i realiseringen av de oppsatte målene.

Vi håper at vi alle sammen kan frem til neste generalforsamling tenke oss om det serbiske samfunnet generelt har behov for foreningen, og hvis så, hva det skal være. Vi er alle like forpliktet til å dele ansvaret for bevaring av våre kulturelle og nasjonale arver gjennom felles institusjoner, spesielt på grunn av at våre etterkommere vokser opp langt borte fra hjemlandet, og at foreningen ble unnfanget og etablert på disse premisser. For å sitere John F. Kennedy, tror vi at i den kommende perioden er det nødvendig å spørre seg hva den enkelte kan gjøre for samfunnet (foreningen), og ikke bare hva samfunnet (foreningen) kan gjøre for den enkelte og hans personlige interesser.

Vi minner alle medlemer som har betalt fjorårets kontigent at de kan henvede seg til midlertidig styre om de ønsker tilsendt forjårets årsrapport inkludert finans rapport. Ingen rapporter blir sendt ut automatisk, da midlertidig styre har ikke fått det i sin mandat av generalforsamlingen.

Den midlertidige styret,
Goran Stjepanovic
Styreleder
Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric"