Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Felles markering av «slava» til Foreningen og Kirkens kommune i Rogaland

.

Foreningens “slava”, Sv. Jovan Vladimir, og «slava» til Kirkens kommune i Rogaland, Sveti car Konstantin i carica  Jelena, ble i dag feiret i kirken i Ålgård.

Markering begynte med Liturgien holdt av fader Relja Bančević, etterfulgt av skjæring og innvielse av brød som tradisjonelt lages i anledning feiring av serbisk «slava».

Det at vi feiret begge «slava» sammen gjorde denne dagen eksepsjonelt høytydelig selv om kirken var dessverre uvanlig tom på grunn av tiltakene relatert til koronaviruset som fortsatt er i kraft.

Vi takker familien Đurđević og feiringens gudfar, Sava Đurđević, som forberedte alt nødvendig til feiringen i tråd med tradisjonen. «Slava» ble «overlevert» til neste gudfar, Stanko Martać.

Dette vil være tredje år på rad at den yngre generasjonen, våre barn, tar rolle som gudfar til «slava». «Slava» er et flerhundre år gammell serbisk tradisjon, og å dyrke kjenskap og kjærlighet for den hos våre barna er vårt bidrag til å bevare tradisjonen for fremtiden.

Takk til Goran Stjepanović, Nikola Lazarević og Mirko Tomić som gjorde feiringen enda mer høytydelig med sin tilstedeværelse.

Styret i Serbsammenslutningen i Rogaland