Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Hjelp til familien Sataric

.

I landsbyen Mrsinci ved Cacak bor en ufullstendig familie, som kun vanskelige tider klarer å skape. Slike familier finnes det mange av i Serbia, dessverre.

Bror og søster, Dejan og Dejana Sataric, i en alder når en bør stifte egen familie, klarer ikke å sikre seg nakne eksistens, for ikke å snakke om noen selvstendighet. Han er 18 år gammel, hun er 30. Fra barndommen uten mor, med far alkoholiker til hans død inntil noen år siden, vokste de opp i elendighet og fattigdom med håp om bedre fremtid. Denne "framtiden" har allerede passert forbi, de er blitt voksne og i beste alder, men ignen bedring har kommet. Det vanskelige livet fortsetter i det forfalne barndomshjemmet, arvet etter faren. Mora har reist fra dem for lenge siden, de har ikke hørt noe fra eller om henne. Det daglige brødet tjener de som leiearbeidere hos andre i landsbien, når det er noe å gjøre.

Ambisjon til vårt Humanitære fond er å hjelpe familier eller enkeltpersoner som media ikke har skrevet om, fordi alle som kommer i medias fokus får, mer eller mindre, hjelp fra noen andre. Derfor har vi ikke bilder. Det er også vanskelig å finne dem hjemme i høysesong for utearbeid på andre sine åkre. Ingen aviser eller TV har omtalt denne saken, så vi støtter oss til direkte opplysninger fra terrenget, gjennom våre folk, denne gangen medlem av Styret i vår Forening, Milos Plazinic. Vi har fått vite at denne fattige familien ikke har hvitevarer i huset.

Styret i vårt Humanitære Fond har derfor bestemt for å hjelpe denne familien med en elektrisk komfyr og (eller) en vaskemaskin. For at de, i hvert fall, skal kunne lage mat raskere når de er slitne, og (eller) for at de lettere kan vaske sine klær når de er skitne.
Det er opp til oss: hvor mye vi legger ut - så mye kommer vi til å hjelpe.

Dette klarer vi!

Vårt Humanitære fond har øremerket 1500 kroner til denne aksjonen, samtidig inviterer vi alle mennesker med god vilje og stort hjerte til å støtte denne aksjonen med sine bidrag i tillegg.

Dere kan enkelt delta i aksjonen ved å betale Deres frivillige beløp til Foreningens humanitare konto : 1503.49.37122
Betalingen merkes med "Hjelp til familien Sataric"
Innsamlingen varer til 31. mars 2016.

For at aksjonen blir gjennomført i samsvar med våre prinsipper (direkte og konkret hjelp) har styret i Humanitærfondet vårt bestemt at hjelpen til Dejan og Dejana skal distribueres ved kjøp og levering via "Tehnomania" fra Beograd, som vi hadde godt samarbeid med i fjor, i forbindelse med vår første humanitær aksjon.

Med vennlig hilsen,
Humanitær Fond "Ivo Andric"

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss