Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Serbisk språk og kulturskole

.

Serbisk Foreningen i Rogaland "Ivo Andric" organiserte 21. oktober 2017. et vellykket pilotprosjekt "Serbisk språk og kulturskole". Pilotverkstedet ble holdt i Gausel (Gausel Fritidsgård lokaler), og barn og foreldre responderte med meget god deltakelse. Elevene som deltok var i alderen 5 til 16 år.

Gjennom samtalene, lek og kreativt arbeid, ble det identifisert at basert på serbisk språk forkunnskap til barna, er det behov for å danne tre forskjellige arbeidsgrupper:

    1. Førskolealder, for det meste fra fem til åtte / ni år. Denne gruppen behersker delvis en eller begge serbiske alfabeter og har behov for mer dynamisk arbeidsform og veiledning for å utføre bestemte oppgaver.
    2. Tidlig grunnskolealder, barn fra åtte til ti år. Denne gruppen har solid kunnskap om en eller begge serbiske alfabeter, kan i større grad jobbe selvstendig og holder konsentrasjon over lengere tid.
    3. Høyere grunnskolealder, barn i alderen over 10 år. Denne gruppen har ganske bra kunnskap om begge serbiske alfabeter og behersker både blokkskrift og stavskrift. Disse elevene kan jobbe veldig selvstendig med øvelser og oppgaver i arbeidsheftene.

Pilotverkstedet viste at barna er svært interessert i å lære serbisk og omgås med hverandre. Foreldrene viste også høy engasjement og bidro med støtte under undervisningen, noe jeg spesielt takket dem for. I etterkant av undervisningen kom det mange konstruktive forslag knyttet til planlegging og videre arbeid med «Serbisk språk og kulturskole».

En av de viktigste betingelsene for å lykkes med prosjektet «Serbisk språk og kulturskole» er å sikre lokaler som passer for undervisningen og som er regelmessig tilgjengelige. Styret i foreningen jobber med denne utfordringen og setter pris på innspill fra alle som vet om potensielle lokaler som kan lånes eller leies til en rimelig pris.

Til slutt er det kanskje viktig å formidle at all drift og organisasjon knyttet til initiativet gjennomføres basert på frivillig arbeid. Midler for å leie lokaler, kjøpe forbruksmateriale og en liten bevertning for barna, tas over Foreningens budsjett som kommer fra inbetalte medlemskontigent.
Derfor inviterer vi interesserte til å støtte initiativet gjennom medlemskap i Foreningen "Ivo Andric" i så stor grad som mulig.
Vi har allerede mange entusiastiske, interesserte barn og personal til å jobbe med de. Din bidrag vil sikre at denne skolen får en god start og en lys fremtid!

Med vennlig hilsen
Serbisk Foreningen i Rogaland "Ivo Andric"

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss