Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Forberedelse møte for nyttårs feiring

.

Vi inviterer alle medlemmer til et felles møte i forbindelse med utarbeidelse og realisering av nyttårs feiringen, samt løpende status i foreningen. Torsdag 8. desember kl 19:30 på Bekefaret bydelshuset

Vi trenger medlemmer som ønsker å delta i forberedelsene til feiringen av det nye året, sett av et par timer av fritiden din og bli med! La oss vise at foreningen er en god vert.

Styret
Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric"