Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Generalforsamling 2018

.

På lørdag 24.02.2018 fra kl. 12.00 i lokalene til Tjensvoll Bydelshus (Morgedalsveien 60, 4021 Stavanger) i Stavanger, og i henhold til artikkel §11 i statutet for Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric" kaller vi til generalforsamling.

Agenda for møtet:

  • Valg av arbeids formannskapet og sekretær
  • Foreningens arbeid i 2017 presenteret av styreforman
  • Presentasjon av den økonomiske driften til foreningen i 2017
  • Vedtekt endringer i statutet
  • Valg av Foreningens styret
  • Presentasjon av den indikative arbeidsplanen for 2018
  • Vedtekt av budsjettet for 2018
  • Diverse
  • Vedtekt og signering av protokoll

Ifølge den eksisterende statut og vedtektene i foreningen fra tidligere årsmøter, generalforsamling er til å velge nytt styre i foreningen. I denne forbindelse, oppfordrer vi medlemmer til å sende inn sin kandidatur for stillinger som de er interessert i. Stemmerett på generalforsamlingen og rett til å bli valgt til forvaltningen av foreningen har alle registrerte medlemmer med betalt medlemsavgift for 2017.

Medlemmer kan sende alle forslag med forprosjektet via vårt kontaktskjema http://ivoandric.no/no/kontakt-no.html tom. 18 februar 2018. og dermed aktivt delta i å sette mål for foreningen for 2018.

Vi vil videresende alt innsamlet materiale til medlemmene innen 21. februar 2018, som vi skal diskutere på generalforsamlingen.

Igjen benytter vi muligheten til å invitere medlemmer av foreningen til å aktivt delta i generalforsamlingsarbeidet.

Velkommen,
Styret i Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric"

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss