Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Stavanger ordfører sin innleg i forbindelse med ekstraordinære tiltak iverksatt for å bremse intensiteten av korona virusspredning

.

Vi videreformidler i helhet innleg til Stavanger ordfører Kari Ness Nordtun:

«Kjære alle!

Nå er det på tide å vise styrken i det ekte stavangerske fellesskapet.❤

Vi er i en situasjon som ingen av oss har vært i før, og som mennesker og som samfunn er det naturlig å kjenne på bekymring og frykt.

Jeg vil oppfordre dere alle til å beholde motet, vise omsorg – og mest av alt: Stå sammen, selv på avstand.

Mange er bekymret; for jobbene sine, inntekten, og for at folk de er glade i skal bli syke.

Jeg lover dere at som kommune gjør vi alt vi kan for å begrense smitte og ivareta våre innbyggere. Vi har mange gode tiltak på plass, og vurderer situasjonen løpende. Vi er glade for at regjeringen nå er på bane med sine tiltak slik at både folk og land kan reise seg igjen, og stiller oss fullt og helt bak disse.

Tiltakene vil kreve mye av oss alle, særlig krevende blir det for dem som bor alene, for eldre mennesker, for dem som har lite å rutte med, og for dem som må jobbe for å ta vare på oss andre.

Skoler og barnehager stenger vanlig drift fra og med fredag 13. mars. Kommunen vil likevel ha et omsorgstilbud ved den enkelte skole (elever i 1. til 4. trinn) og barnehage innenfor ordinær åpningstid, som sikrer at barn av helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner kan gå på jobb. Dette tilbudet vil være på plass fra fredag 13. mars.

I dag innførte regjeringen også nye karantenetiltak for alle som har vært i utlandet utenfor Norden siden 27. februar, uavhengig av smittesituasjon i landet. Dette må vi etterleve alle sammen. Fordi jeg var i Brussel for en liten stund siden vil dette også gjelde meg. Jeg vil derfor være ordfører fra hjemmekontor noen dager, og det skal gå helt fint.

I denne tiden er det ekstra viktig at vi tar godt vare på hverandre, og hjelpe hverandre der vi kan.

- Kan du handle for naboen din i karantene?
- Kan du passe barna til helsepersonell som må på jobb? (Husk at selv om besteforeldre har verdens beste fang, ikke send dem dit akkurat nå.)
 - Kan du ta opp telefonen og ringe en som sitter alene, fordi familien er i karantene og ikke kan gå på besøk?

En stor takk til helsepersonell og andre med kritiske samfunnsfunksjoner som gjør en fantastisk jobb, og som vi mer enn noen gang kommer til å trenge.

Fremover er det viktig at hver enkelt av oss passer på ikke bli smittet, eller å pådra andre smitte.

Takk til hver og en av dere for at dere følger restriksjonene vi har for å gjøre situasjonen bedre – for at dere holder hodet kaldt, hjertet varmt, og viser hva solidaritet virkelig betyr. ❤

Ps. Tagg gjerne en venn du synes gjør en ekstra god innsats, eller kom med ditt tips for dem som nå sitter hjemme.”