Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Felles markering av «slava» til Foreningen og Kirkens kommune i Rogaland

.

Foreningens “slava”, Sv. Jovan Vladimir, og «slava» til Kirkens kommune i Rogaland, Sveti car Konstantin i carica  Jelena, ble igjen markert med få gjester  i kirken i Ålgård.

Markering begynte med Liturgien holdt av fader Relja Bančević, etterfulgt av skjæring og innvielse av brød som tradisjonelt lages i anledning feiring av serbisk «slava».

Vi takker familien Garčević,  feiringens gudfedre, som forberedte alt nødvendig til feiringen i tråd med tradisjonen. Spesiellt takk til vår unge godfar, Dimitrije Garčević, som gjennomførte seremonien plettfritt.

Takk til tidligere ledere i Foreningen, Nikola Lazarević og Mirko Tomić som gjorde feiringen enda mer høytydelig med sin tilstedeværelse.

Vi benytter denne anledningen å  informerer alle medlemmer av Foreningen om at snart, i løpet av juni, vil renoveringen av kirken begynne, dvs. fasademaling, vindusskifte, osv. Planen er at arbeidet  skal utføres av frivillige, og kirkens utvalg og fadder  Relja inviterte oss alle til dugnad. Mer informasjon kommer snart.

Styret i Serbsammenslutningen i Rogaland


Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss