Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Informasjon om planlagte aktiviteter etter sommerferien

.

Kjære alle,


Vi er veldig glade for at flere og flere bilder publisert fra flyplassen og forskjellige grenseoverganger vitner om at mange vil kunne besøke sine kjære i sommer 🙏🙏. Endelig!

Her i Stavager lukker vi enda en, til tross for de restriktive tiltakene, aktivt kapittel, og samtidig forbereder vi det neste som vi har noen fine prosjekter for.

I år har vi blitt godkjent prosjektøremerkede og driftsmidler av Stavanger kommune!

25 000 kroner er godkjent for norskkurset vi arrangerer for tredje året på rad.

Vi har også fått innvilget 20 000 kroner for et nytt prosjekt vi ønsker å lansere i samarbeid med Virtual @ [102131628196640: 274: Virtual] med mål på å gi medlemmene våre profesjonell, individuell rådgivning om jobbsøking. For noen betyr det å finne jobb at de må gjennomføre flere kurs, bytte yrke, finne praksisplass  og lignende. Prosjektet vil bli lansert etter sommerferien, for de fem medlemmene som melder seg først etter kunngjøringen om utlysningen i august. Hvis disse konsultasjonene viser seg å være nyttige og det er interesse blant medlemmene, kan Foreningen utvide antall deltakere og finansiere konsultasjoner fra andre kilder.

Ytterligere 60000 kroner er godkjent for våre driftsmidler, og vi vil gjøre vårt beste for å bruke dem på best mulig måte, for skole, folklore og planlagte prosjekter innen utgangen av 2021.

I løpet av den siste perioden gjennomførte vi en godt organisert humanitær aksjon, der bistand ble gitt til organisasjonen NURDOR. Takk til alle giverne! Vi støttet også den meget vellykkede humanitære aksjonen til elevene på Serbisk skole  i Kristiansand.

I tillegg arrangerte vi et foredrag om pensjonsforsikring. Vi klarte ikke å få en passelig foreleser til forelesning om skatt, så vi forlater dette prosjektet for senere tid. Vi feiret »slava» med et lite antall gjester i kirken i Ålgård.

Vår Forening, sammen med mange andre serbiske foreninger over hele verden, deltok i konferansen til Direktoratet for samarbeid med diasporaen, som ble invitert til av Arno Gujon. Den nye digitale plattformen som ble presentert, lover lettere kommunikasjon med Direktoratet, men også mellom foreninger. Vi ser frem til et tettere samarbeid.

Vi minner også om invitasjonen fra Kirkestyret i Rogaland om at frivillige melder seg til å hjelpe til med maling av kirkens fasade. De som er i Stavanger og vil hjelpe, kan ringe Dušan Babić på telefon. 48619039.


Så mye for nå.

Vi ønsker alle en fin sommerferie og en god reise til de som reiser! Vi sees på høsten!

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss