Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Hjelp til familien Sataric realisert

.

Styret i Humanitær fondet informerer med glede om vellykket realisert aksjon for hjelp til familien Sataric. Om denne familien har vi skrevet på siden: Hjelp til familien Sataric

Da trodde vi at familien består av én søster og én bror, men det viste seg, til allmenn glede, at det er to søstre og to brødre i familien! Dermed ble vår aksjon enda mer nyttig.

Med invitasjon til denne aksjonen hadde vi planer om å samle inn midler til en komfyr, og håpet på at vi kanskje får til en vaskemaskin også. Takket være gavmilde donatorer samlet vi raskt 3200 kroner, og sammen med 1500 kroner fra vårt Humanitære fond ble budsjettet for denne aksjonen 4700 kroner. Dette budsjettet, i tillegg til rabatten som Tehnomania fra Serbia gav oss, gjorde det mulig å donere komfyr, vaskemaskin, og kjøleskap med fryseboks!

Varene mottok den eldste, Bojana (26), mens Nevena (25), Bojan (23) og Dejan (17) var opptatt med sine plikter og arbeid borte fra hjemmet. Bojana hadde også vært på jobb da varene kom, og måtte be arbeidsgiveren om noen fri minutter for å ta dem imot. Beskjeden og takknemlig, fortalte hun at alle har sin soveplass i det uferdige familiehuset demmes, til det har de tilpasset første etasje. Men elektriske apparater manglet de, og disse kommer til stor nytte. Ellers så har de en bror til, den yngste, Nikica (8), som er adoptert bort og bor med sin nye familie i Sverige. De håper at han tar kontakt med dem en dag, når han blir stor og kan ta egne valg. Vi ønsker dem, av hele hjertet, god helse og oppfyllelse av alle ønsker!

Humanitærstyret til den serbiske foreningen i Rogaland "Ivo Andric" takker av hele sitt hjertet til alle donatorer for deres bidrag, til Tehnomanija fra Beograd og Cacak for flott samarbeid, og til Miloje Plazinic fra Mrsinci ved Cacak , som har hjulpet oss på stedet med realiseringen av denne aksjonen.

Dokumentasjon:

Til slutt inviterer vi alle med god vilje i Norge til å støtte vårt Humanitære fonds aktiviteter. Mer info om Fondet og våre aktiviteter finner dere på siden: http://ivoandric.no/no/forening/humanitaer-fond.html

Humanitærstyret
Humanitær Fond til den Serbiske Foreningen i Rogaland "Ivo Andric"

Hjelp til familien Sataric

.

I landsbyen Mrsinci ved Cacak bor en ufullstendig familie, som kun vanskelige tider klarer å skape. Slike familier finnes det mange av i Serbia, dessverre.

Bror og søster, Dejan og Dejana Sataric, i en alder når en bør stifte egen familie, klarer ikke å sikre seg nakne eksistens, for ikke å snakke om noen selvstendighet. Han er 18 år gammel, hun er 30. Fra barndommen uten mor, med far alkoholiker til hans død inntil noen år siden, vokste de opp i elendighet og fattigdom med håp om bedre fremtid. Denne "framtiden" har allerede passert forbi, de er blitt voksne og i beste alder, men ignen bedring har kommet. Det vanskelige livet fortsetter i det forfalne barndomshjemmet, arvet etter faren. Mora har reist fra dem for lenge siden, de har ikke hørt noe fra eller om henne. Det daglige brødet tjener de som leiearbeidere hos andre i landsbien, når det er noe å gjøre.

Ambisjon til vårt Humanitære fond er å hjelpe familier eller enkeltpersoner som media ikke har skrevet om, fordi alle som kommer i medias fokus får, mer eller mindre, hjelp fra noen andre. Derfor har vi ikke bilder. Det er også vanskelig å finne dem hjemme i høysesong for utearbeid på andre sine åkre. Ingen aviser eller TV har omtalt denne saken, så vi støtter oss til direkte opplysninger fra terrenget, gjennom våre folk, denne gangen medlem av Styret i vår Forening, Milos Plazinic. Vi har fått vite at denne fattige familien ikke har hvitevarer i huset.

Styret i vårt Humanitære Fond har derfor bestemt for å hjelpe denne familien med en elektrisk komfyr og (eller) en vaskemaskin. For at de, i hvert fall, skal kunne lage mat raskere når de er slitne, og (eller) for at de lettere kan vaske sine klær når de er skitne.
Det er opp til oss: hvor mye vi legger ut - så mye kommer vi til å hjelpe.

Dette klarer vi!

Vårt Humanitære fond har øremerket 1500 kroner til denne aksjonen, samtidig inviterer vi alle mennesker med god vilje og stort hjerte til å støtte denne aksjonen med sine bidrag i tillegg.

Dere kan enkelt delta i aksjonen ved å betale Deres frivillige beløp til Foreningens humanitare konto : 1503.49.37122
Betalingen merkes med "Hjelp til familien Sataric"
Innsamlingen varer til 31. mars 2016.

For at aksjonen blir gjennomført i samsvar med våre prinsipper (direkte og konkret hjelp) har styret i Humanitærfondet vårt bestemt at hjelpen til Dejan og Dejana skal distribueres ved kjøp og levering via "Tehnomania" fra Beograd, som vi hadde godt samarbeid med i fjor, i forbindelse med vår første humanitær aksjon.

Med vennlig hilsen,
Humanitær Fond "Ivo Andric"

Liten gave til familie Petrovic

.

I slutten av november måned skrev en familiefar fra Prokuplje til oss, og bad om hjelp for å komme over den vanskelige situasjonen de befinner seg i. Familien Petrovic har fem barn og sliter med å få endene til å møtes, er hverken i stand til å betale regninger eller skaffe nok mat og klær til barna.

Vi svarte umiddelbart på denne forespørselen, og satte i gang innsamling og innkjøp av nødvendig tøy til barna, samt små pakker med julegodteri. Heldigvis, skulle en av våre medlemmer reise til Serbia i begynnelsen av desember og ta med seg pakken. Slik ble det, og de små fra familien Petrovic kunne allerede 8. desember åpne gavene og glede seg stort. Som faren sier, da de så barnas glede, ble også kona og han rørte og glade. De takker og hilser, og ønsker alt godt til oss alle.

Vi er også glade på deres vegne, og ønsker dem fortsatt god helse og et lykkelig familieliv!

Vi takker alle som har deltatt i denne aksjonen, og inviterer alle våre medlemmer og venner til å delta neste gang. Det er så lite som skal til for å glede en hjelpetrengende, og det gir mye mer tilbake. Kjenn givergleden!

Humanitær aksjon for Milos fullført

.

I vår humanitær aksjon for Milos klarte vi å skaffe 4.500 NOK. Disse penger ble overført til lokal buttik "RIC" d.o.o. i Prokuplje etter avtale med Milos. Milos og hans familie kan hente mat og hygiene varer for disse penger. I kontrakten med "RIC" d.o.o. er det eksplisitt forbudt å selge røyk og alkohol via denne donasjon, noe som fremstår klart i kontrakten.

Dokumentasjon

Vi takker alle som har deltatt i denne aksjonen, og inviterer alle våre medlemmer og venner til å delta neste gang.

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss