Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Hjelp til skolebibliotek

.

 
Serbisk Ambassaden i Oslo har sendt oss forespørsel om hjelp i å gjenopprette skolens bibliotek til skolen fra Mackat.
 
 
Styret i foreningen har besluttet å bistå skolen med engangs beløp på 21.000 dinarer (1500, - kroner). Middler skal tas ut fra humanitære fond til Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric".
 
Tilskuddet vil bli gjennomført som følger:

Vi har sendt Skolestyret en forespørsel om å besøke internett bokhandel "Korisna Knjiga": http://www.korisnaknjiga.com/ og velge titler som de trenger. På denne måten vil skolen være i stand til å velge de titlene de trenger og samtidig unngår vi risikoen for å donere duplikater eller bøker av mindre betydning. Når vi får listen i retur fra Skolestyret, bestiller vi bøker og sender til skolen.

Hvis noen av medlemmene i foreningen ønsker å bli med i denne humanitære innsatsen og bidra med en sum på toppen av separate midler fra den humanitære fond, da kan de så snart som mulig og til og med 05.03.2015 betale ønsket summen til kontoen til det humanitære fond. Når du foretar betaling, vennligst merk betalingen med "Bibliotek"
Kontonummer: 1503.49.37122
 
Mer informasjon om skolen finner du på internett presenasjon av skole: http://www.osmackat.org.rs/
 
Styret
Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric"
 

Humanitær hjelp: Mors kjærlighet siste medisin

.

Kjære humanitære fond givere, samt alle medlemmer av Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric"
 
Etter en publisert artikkel i "Vecernje Novosti", om svært syke 13-år gammle Andrijani Petrovic og heroisk kamp av hennes mor Ivana Djokic, har styret i Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric" besluttet å hjelpe denne familien. Våre humanitær koordinator, Miloranka Radosavljevic, kom i kontakt med Ivana, og fant ut at det var mest behov for ny komfyr.
 
 
Komfyren er bestilt og leveres Ivana og Andrijana denne uken. Vi satset på innenlandske produsent, "Alfa-plam" for å, i hvert fall symbolsk, hjelpe serbisk industri.
 
Her er noen bilder av Andrijana og Ivana med gaven de har fått:
 
 

Vi takker givere for tidligere donasjoner og inviterer dere til å fortsette videre. Alle andre medlemmer som ennå ikke er givere er hjertlig velkommen til å bli med oss i å samle inn penger til humanitært fond. Dette kan enkelt oppnås ved betaling på den humanitære fond kontonummeret til Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric":

Kontonummer: 1503.49.37122

Vi appellerer til alle som ønsker å bli givere til å betale  minst 100, - kroner per måned, sum som er ikke stor for norske forhold, mens det vil bety mye for den som ikke har noen ting.
Størrelsen og styrken til en nasjon måles ved viljen til å hjelpe sine landsmenn som er i krise, og prøver å skape forutsetninger for et bedre liv. Takket være din deltakelse i våre humanitære aktiviteter, jobber vi for å oppnå dette.
  
Med vennlig hilsen,
Styret i Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric"

Humanitær Fond

.

Humaitær Fond til Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric" ble etablert samtidig med Foreningen for å gjennomføre visjonen om å systematisk og langsiktig hjelpe våre landsmenn i Serbia og den Republika Srpska.

Humanitær Fond har en egen veldedighet konto i banken, som opererer uavhengig. Innsamlede midler på et veldedighets konto utelukkende brukes til gjennomføring av humanitære aktiviteter i foreningen.

Humanitære Fond misjon finnes i slagordet at størrelsen og kraften i en nasjon måles ved vilje til å hjelpe sine landsmenn i nød og prøve å gi dem forutsetninger for et bedre liv.

Humanitære Fond er basert på følgende prinsipper:

Solidaritet
Vi mener at vår lille bidrag kan være mye til de som har ingenting.
Åpenhet
Alle handlinger blir grundig dokumentert og publisert på våre nettsider. Alle transaksjoner fra fondets konto, samt all dokumentasjon er tilgjengelig for foreningens medlemmer og givere til fondet på forespørsel.
Direkte nødhjelp
Humanitære tiltak blir iverksatt gjennom direkte kjøp av varer eller tjenester til de som trenger det og direkte sending av penger er ikke praktisert, bortsett fra i unntaks og komplekse saker. Også i størst mulig grad, prøver vi å benytte oss av lokale produkter og leverandører, for å i det minste symbolsk, hjelpe den lokale industrien.

Administrasjon av Humanitære Fond: humanitært arbeid og fondets ressurser forvaltes av styret i foreningen, ansvaret for organisering og gjennomføring av aktiviteter ligger hos koordinator for humanitær seksjon. Hvert enkelt tiltak godkjenes av styret ved flertallsvalg.

Alle medlemmer av foreningen og givere til Humanitære Fond har mulighet og frihet til å foreslå enkelte humanitære aksjoner.

Hver aksjon er annonsert på forhånd på vår hjemmeside, slik at alle potensielle givere har muligheten til å bidra med ekstra penger. Etter vellykket gjennomføring av aksjonen, dokumentasjon og rapporter blir publisert på våre nettsider.

Styret i Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric" oppfordrer alle til å bidra med sine donasjoner for våre felles humanitære aktiviteter.

For å sikre kontinuitet i humanitært arbeid, oppfordrer vi alle mennesker av god vilje og et stort hjerte, til å gi faste månedlige bidrag for å støtte vår felles innsats for å hjelpe landsmenn i nød. Vi anser det anbefalte minimum av 100 kr. som veldig liten kostnad for oss, men som en stor tilfredsstillelse av å hjelpe andre som trenger vår hjelp.

Kontonummer: 1503.49.37122

Det enkleste måten er å sette opp en månedlig betaling fra din konto til Humanitær Fond konto.
I de fleste nettbanker er dette like enkelt som å betale en vanlig regning, bare du setter opp at betaling skal gjentas hver måned på den valgte datoen.

Svar på alle spørsmål om humanitært arbeid kan fås fra koordinator for humanitær seksjon.

Humanitær seksjon

.

Innenfor den humanitære seksjonen til å begynne med har vi åpnet en veldedig konto hos DNB Bank, kontonummer er: 1503.49.37122. 

Vi håper at mange medlemmer vil bidra med innsamling av penger på denne konto, som er strengt ment for humanitær hjelp. Alle transaksjonene på denne kontoen vil være synlig og tilgjengelig for alle medlemmer av foreningen på forespørsel. 

All spørsmål rettes til humanitær seksjons leder.
http://ivoandric.no/no/forening/styret.html

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss