Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Serbisk språk og kulturskole

.

Serbisk Foreningen i Rogaland "Ivo Andric" organiserte 21. oktober 2017. et vellykket pilotprosjekt "Serbisk språk og kulturskole". Pilotverkstedet ble holdt i Gausel (Gausel Fritidsgård lokaler), og barn og foreldre responderte med meget god deltakelse. Elevene som deltok var i alderen 5 til 16 år.

Gjennom samtalene, lek og kreativt arbeid, ble det identifisert at basert på serbisk språk forkunnskap til barna, er det behov for å danne tre forskjellige arbeidsgrupper:

    1. Førskolealder, for det meste fra fem til åtte / ni år. Denne gruppen behersker delvis en eller begge serbiske alfabeter og har behov for mer dynamisk arbeidsform og veiledning for å utføre bestemte oppgaver.
    2. Tidlig grunnskolealder, barn fra åtte til ti år. Denne gruppen har solid kunnskap om en eller begge serbiske alfabeter, kan i større grad jobbe selvstendig og holder konsentrasjon over lengere tid.
    3. Høyere grunnskolealder, barn i alderen over 10 år. Denne gruppen har ganske bra kunnskap om begge serbiske alfabeter og behersker både blokkskrift og stavskrift. Disse elevene kan jobbe veldig selvstendig med øvelser og oppgaver i arbeidsheftene.

Pilotverkstedet viste at barna er svært interessert i å lære serbisk og omgås med hverandre. Foreldrene viste også høy engasjement og bidro med støtte under undervisningen, noe jeg spesielt takket dem for. I etterkant av undervisningen kom det mange konstruktive forslag knyttet til planlegging og videre arbeid med «Serbisk språk og kulturskole».

En av de viktigste betingelsene for å lykkes med prosjektet «Serbisk språk og kulturskole» er å sikre lokaler som passer for undervisningen og som er regelmessig tilgjengelige. Styret i foreningen jobber med denne utfordringen og setter pris på innspill fra alle som vet om potensielle lokaler som kan lånes eller leies til en rimelig pris.

Til slutt er det kanskje viktig å formidle at all drift og organisasjon knyttet til initiativet gjennomføres basert på frivillig arbeid. Midler for å leie lokaler, kjøpe forbruksmateriale og en liten bevertning for barna, tas over Foreningens budsjett som kommer fra inbetalte medlemskontigent.
Derfor inviterer vi interesserte til å støtte initiativet gjennom medlemskap i Foreningen "Ivo Andric" i så stor grad som mulig.
Vi har allerede mange entusiastiske, interesserte barn og personal til å jobbe med de. Din bidrag vil sikre at denne skolen får en god start og en lys fremtid!

Med vennlig hilsen
Serbisk Foreningen i Rogaland "Ivo Andric"

Serbisk språk og kulturskole

.

Kjære medlemer,
Serbisk forening i Rogaland "Ivo Andric" inviterer dere til å bli med på "Serbisk språk og kulturskole". Målet med denne verkstedet er å bevare det serbiske språket, kulturen og identiteten.

Sted og dato for verkstedet er:

Gausel fritidsgård
Keramikkveien 45c, 4032 Stavanger
lørdag 21. oktober 2017. kl. 13:00

Anslått varighet er 2 til 3 skoletimer.

"Skole for serbisk språk og kultur" er hovedsakelig beregnet for de yngste medlemmene, barn i grunnskole og videregående skole og alder mellom 5 og 19 år. Avhengig av barns interesse og alder, kan verkstedet deles inn i tre grupper: de yngste grunnskoleelever, eldre grunnskoleelever og videregående skoleelever. Ved "Skole for serbisk språk og kultur" lærer vi serbisk grammatikk og stavemåte samt serbisk litteratur og kultur.

Den første time vil være dedikert til å bli kjent med foreldre og barn og vurdere kunnskapsnivået til potensielle elever. Respons vi får ved denne anledningen vil være avgjørende for fremtidige klasser i samsvar med foreldrenes og barns behov og ønsker.

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric"

Siste hilsen til vår medlem Predrag Jaksic

.

Predrag (Dragan) Jaksic
1965 - 2017

Med trist hjerte overbringer vi nyhet at vårt medlem Predrag (Dragan) Jaksic forlot oss plutselig og altfor tidlig 27. juli 2017.

Predrag var en av de første medlemmene i vår forening og en av veteranene i samfunnet vårt i Stavanger, helt siden slutten av 80-tallet i forrige århundre.

Vi vil huske Predrag som en god vert, alltid klar til å hjelpe og gi oss gode råd, dele uselvisk sine verdifulle erfaringer med å leve i diasporaen. Predrag var verdsatt og begavet, og med sin tilstedeværelse ga mer verdi til våre samlinger.

Predrag hjalp uselvisk både vår kirke menighet og Humanitærfondet "Ivo Andric", og var alltid klar til å ofre seg for de som trengte hjelp.

Han forlot sin kone Jadranka og datteren Milica og Milena.

Predrag ble begravet 29. juli 2017, på kirkegård i sitt hjemland på Grahovo, i Montenegro.

Med de fineste tanker og vår dypeste medfølelse uttrykker Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andric" de mest oppriktige kondolanser til familien.