Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Informasjon om skoleoppstart

.

Kjære foreldre og elever,

Med glede informerer vi om at dørene til to klasseromm vil bli åpnet på Gausel skole for skolens virksomhet.

På grunn av overlevering av nøklene og den obligatoriske opplæringen for nye brukere av lokalene på denne skolen, vil skolestart på den Serbiske språk- og kulturskole være lørdag den 7. september.Det vil bli holdt undervisning for begge gruppene fra 11:15 til 13:00.

Husk at påmelding er fremdeles åpen. Vi ber alle interesserte foreldre om å sende melding til e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med elevens for- og etternavn, alder og kontakttelefonnummer.

Med vennlig hilsen,
lærere Sanja Hundhamer og Gordana Vulićević

Serbisk språk- og kulturskole

.

VIKTIG INFORMASJON OM SKOLESARBEID I 2019/2020 SKOLEÅR

Blant Foreningens mål, det å ta vare på serbisk språk, kultur i tradisjon, hos våre yngste er nok en av de viktigste. Ettablering av  skole/verksted som skulle virkelliggjøre denne ideen ble diskuttert helt fra opprettelsen av Foreningen.

Høsten 2017. kom alt for første gang tilrette, og takket insatsen fra Sanja Lazarević, ble denne viktige Foreningen sin seksjon startet. Skolen fokuserte på å lære elevene syrillisk alfabet, serbisk kultur og tradisjon. Våren 2018. begynner Biljana Đorić og rett etter henne Katarina Ranđelović å engasjere seg. De ytterlig berykker undervisning med veksteder i forbindelsen med tradisjonele feiringer, samt forberedelser av teater forestillinger. Høsten 2018. kommer Sanja Hundhammer,  som bidrar med mange nye ideer i arbeidet med det yngste elevgruppen.

Dessverre, Sanja Lazarević, Biljana Đorić og Katarina Ranđelović, vil ikke kunne engasjere seg i undervisningen skoleåret 2019/2020.

Kontinuitet i Serbisk språk- og kulturskolen er viktig, ikke bare for å beholde elever, men for å få nye elever, samt bli forberedet for å ta imot de nye generasjoner som kommer. Derfor var dette en av de viktigste oppgaver til styret i Foreningen i løpet av sommeren.

Med stor glede kan vi informere om at Sanja Hundhammer og Gordana Vulićević Milenković har akseptert å undervise på Skolen. Det ble avtalt at arbeidet blir lønnet. Dette vil bli gjennomført i henhold til norsk lovverk og regelverk som gjelder non profit organisasjoner. Det blir signert en kontrakt mellom Foreningen og den enkelte læreren.

Snart kommer vi til å avholde foreldremøte, derfor i fortsettelsen kommer bare de viktigste informasjoner for øyeblikket:

 

LØNN TIL LÆRERE, SKOLEAVGIFT:

Styre i Foreningen har bestemt å dekke en del av lønnen til lærere av de operative midlene i Foreningen. Lærerens reiseutgifter samt forbruksmateriell vil bli dekket fra operative midler også.

Men, for at skoledrift blir bærekraftig, vil det være nødvendig med skoleagift som vil, avhengig av antall elever, bli mellom 500 – 1000 NOK per elev per semmester (høst semmester: august-desemeber, vår semmester: januar-mai). Betaling til lærerne vil bli gjort via Foreningens konto. Skoleavgiift vil bli betalt på Foreningens konto.

 

PÅMELDING:

For å kunne plannlege undervisning, budsjet, avregne skoleavgift, osv, så vil dette året være nødvendig å melde barna gjennom påmeldingsskjema. Vi ber alle intereserte å melde på barna. Benytt helst separat skjema for hvert barn. Frist for påmelding er 30.august 2019.

Leg merke at vi har små feil i påmeldingsskjema ved utfylling av info om medlemmskap i Foreningen. Vi prøver å fikse påmeldingsskjema, men i mellomtiden kan den også benyttes. Informasjonen om medlemskap i Foreningen kan skrives i notater.

 

ELEV GRUPPER:

Elevene blir delt i to grupper. Ansvarlig for deling i grupper er Sanja Hundhammer. Siden vi har to lærere vil det være stortsett mulig å holde undervisning i disse gruppene i parallelt. Mer info om dette kommer i foreldremøte.

 

UNDERVISNINGSVARIGHET:

Det er planlagt at hver gruppe skal ha 2 skoletimer undervisning med 15 min pause i mellom timene

 

KLASSROM:

Styre jobber med å fremskaffe bedre rom for undervisningen og vi håper at vi kommer til å få positivt svar fra noen av skoler vi henvendte oss til. Om vi ikke får nye skolerom, så blir undervisning holdt på samme plass som tidligere, Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60. I dette tilfelle må styre sørge for at vi får et rom til for å kunne ha undervisning i begge grupper samtidig.

 

TIL SLUTT:

😊 Stor takk til  Sanja Lazarević, Biljana Đorić og Katarina Ranđelović for utrolig innsats til nå

😊 Varm velkommen til Sanja Hundhammer og  Gordana Vulićević Milenković

😊 Beste ønsker til våre gamle og nye elever i det nye skoleåret

 

Om dere har noen spørsmål i forbindelse med skolen, ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Ikke glemm å melde på barna påmeldingsskjema

 

Styre i Serbisk forening i Rogaland «Ivo Andrić»

Planlagte aktiviteter til Foreningen for høsten 2019.

.

Kjære alle,

La oss starte dette arbeidsåret for Foreningen med de gode nyhetene som kom til oss i løpet av sommeren fra Stavanger kommune og Utenriksdepartementet til Republika Srbija .

Fra Kommune Stavanger, øremerket til driftskostnader i 2019. fikk Foreningen 75 000,00 kroner , og ytterligere 30 000,00 kroner til integreringsprosjekt "Norsk språktrening med vekt på konversasjon."

De gode nyheter fra Utenriksdepartementet til Republika Srbija er at vi ble tildelt 100.000,00 RSD medfinansiering for vår Ungdoms- folkeansamble sin reise til Oslo for å opptre på den tredje kvelden med serbisk folklordans, arrangert av Serbisk forening RAS , 25. mai 2019.

Betydelige midler vi fikk fra Stavanger kommune og Utenriksdepartementet til Republika Srbija , er tydelig tegn på at de, gjennom våre prosjekter som allerede er iverksatt og de som vi har planlagt, anerkjenner verdien av alt arbeid som legges i Foreningen både med formål å sikre god integrering og bevaring av det serbiske språket, kulturen og tradisjonene.

 

Følgende er en oversikt over oppstart og aktiviteter for de planlagte seksjoner til Foreningen for høsten 2019.

Serbisk språk- og kulturskole begynner arbeidet lørdag 31. august.

 • for begge grupper, både eldre og yngre, fra 11-12: 45      

Vi vil dele mer informasjon om organisering av klasser, sted, viktige forhold, osv. snarest, på websiden til Foreningen, FB-siden og på e-post.

Sportsseksjonen inviterer til basket:

 • med begynnelse 2 . september, mandager fra kl 19-20 i gimnastikksalen til Tastaveden skolen, Soltunveien 30      
 • med begynnelse 4 . september, onsdager fra kl 19-20 i gymnastikksalen til Godeset skole, Folkvangveien 50      

De som er interessert kan kontakte seksjonskoordinator Vlada Martac, 99870730.

 

Folklore-seksjonen for barn og ungdom begynner arbeidet tirsdag den 3. september i storsalen på Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60.

 • fra 18-19. for yngre barn      
 • fra 19-20: 30 t. for ungdommer      

Vi inviterer alle interesserte barn til åpen prøve den 3. september (yngre gruppe - 6-10 år, eldre gruppe - 11-17 år)

Folklore-seksjonen for сениорер begynner arbeidet torsdag 5.  september . Plassen og tidspunktet for åpen prøve vil bli publisert på senere tidspunkt.

Småbarntreff arrangeres lørdag 14. september i storsalen på Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60.

Norsk trening med fokus på konversasjon vil begynne arbeidet mandag 2. september i lokalene til Gausel bydelshus , Heddeveien 141 .

 • fra kl 17:45 -19 : 30 begynnernivå      
 • 19 : 30 – 21 avansert nivå      

Vi vil dele mer informasjon om hvordan klasser blir organisert de neste dagene via websiden til Foreningen, FB-siden og på e-post.

 

Serbiske språktrening for voksne med vekt på konversasjon - denne aktiviteten vil ikke starte i august / september.

 

 

Noter følgende datoer i kalenderne:

Besøk til Oljemuseet, på søndag 8. september kl. 11

Forestilling Državni posao " Velika reforma " , i samarbeid med Serbisk forening RAS , lørdag den 21. september klokka 18.00. Billetter kan kjøpes via Vipps på nummer 115 043 . Lokalet blir kunngjort senere, når det tekniske utstyret er sikret.

Forelesninger om Barnevernet, tidspunkt og plass blir publisert senere.

Internasjonal kulturkafe "Mat fra Serbia" , 2. november kl 12, Brødregt. 16 (Nytorget 1, inngang fra Brødregt.)

Komedie " Sta me snadje " Andjelka Prpić , i samarbeid med Serbisk forening RAS , fredag 22 . november klokka 18.00 Billetter kan kjøpes via Vipps-applikasjonen på 115043 . Lokalet blir kunngjort senere .

 

Mer informasjon om alle seksjoner og prosjekter på foreningens nettside og FB-sider vil følge innen kort tid . I mellomtiden kan alle ta kontakt via Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for ytterligere informasjon.

Vi minner om at alle ideer og forslag fra medlemmer er velkomne i skriftlig form og sendt til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

 

Med vennlig hilsen
Styret til Serbisk forening i Rogaland "Ivo Andric"

Planlagte aktiviteter til Foreningen for sommeren 2019

.

Kjære alle,

Sommarferien nærmer seg, og vi avslutter sakte prosjekter og andre aktiviteter.

Her er noen praktiske opplysninger:

Folklore-seksjonen (barn og ungdom):
 • Siste trening før sommeren: 21. mai
 • Seksjonen begynner med arbeid igjen 3. september
 • Sted: Tjensvoll bydelshus
 • Tidspunkt: 18 - 19. for de yngste, 19 - 20:30 for ungdom
Folklore for seniorer:
 • Siste trening før sommeren: 23. mai
 • Seksjonen begynner med aktivitet igjen 5. september
 • Sted: Madla bydelshus
 • Tidspunkt: 18 - 19:30
Sportsseksjon:
 • Siste trening før 29. mai
 • Seksjonen begynner med aktivitet igjen 2. september
 • Sted og tidspunkt: Mandager 19-20 i gymnastikkhallen på Tastaveden skolen, Soltunveien 30 og onsdager fra 19-20 i gymnastikkhallen til Gudeset skole, Folkvangveien 50
Serbisk språk- og kulturskole:
 • Siste undervisning fčr sommeren 1. juni
 • Sted og tidspunkt for oppstart etter sommeren vil bli publisert senere
Småbarnstreff:
 • Siste treff før sommeren 25. mai
 • Denne aktiviteten fortsetter etter sommeren om det er nok interesserte for det
Norsk språk - konversasjon:
 • Siste time 3. juni
 • Denne seksjonen fortsetter etter sommeren om det er nok interesserte for det

 

Annet på planen før sommerferien:
 • 25. mai – Opptreden av ungdoms folklore-ensemblet i Oslo på "3. kveld med serbisk folklore "på invitasjon av det serbiske foreningen RAS
 • 2. juni - Feiring av 5 års jubileum og «slava» til Foreningen (Bekkefaret bydelshus, Hjalmar Johansens gate 4, 4019 Stavanger)
 • Besøk til Oljemuseet, som ble planlagt i mai, bestemte vi oss for å flytte til høsten, slik at vi kunne se på den nye delen av museet som var under arbeid i mai.

Vi benytter muligheten til å takke alle som deltok i planlegging og gjennomføring av foreningens aktiviteter, og vi håper at vi igjen vil samarbeide på de kommende prosjekter.

 

Vi ønsker alle en hyggelig ferie!

INVITASJON TIL 5 ÅRS JUBILEUM- OG «SLAVA» FEIRING TIL FORNENINGEN

.

Serbisk forening I Rogaland inviterer alle medlemmer til feiring av 5 års jubileum og «slava» til foreningen, søndag den 2. juni 2019, fra kl. 13.00.

Feiring finner sted i Bekkefaret bydelshus, Hjalmar Johansens gate 4, 4019 Stavanger.

Adressen/lokalet: Bekkefaret bydelshus, Hjalmar Johansens gate 4, 4019 Stavanger.
Planlagt program:
  • Velkomsttale
  • Bryting av brød (tradisjon knyttet til feiring av «slava»)
  • Kultur og underholdning program (barne folklor, Talentshow organisert av Serbisk språk og kulturskole, tildeling av diplomer, osv.)
  • Mingling

Foreningen vil ordne tradisjonel svinekjøtt forberedet på spytten, brød, brus, kaffe og te. Vi inviterer alle som har mulighet til å forberede en kald forrett, salat eller kake, og på den måten bidra til en vellykket organisering av feiringen. Send info om hva du kan og ønsker å lage på sms til 97177693 eller e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

På grunn av planlegging av riktig mengde mat og drikke, vennligst meld til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen mandag 27. mai om du kan komme.

Siste hilsen til vår medlem Ivica Bambir – Žic

.

Siste hilsen

Ivica Bambir – Žic
1966 - 2019

Vi mottok trist nyhet om at 01.05., grunnet sykdom, vår medlem Ivica Bambir-Žic forlot oss for tidlig.

Han etterlot seg kone Jasminka, datter Ivana og sønnene Leo og Predrag.

Begravelsen blir onsdag 8. mai 2019. klokken 12 i Ålgård. Siste hilsen til den avdøde vil kunne gis samme dag kl. 10 i den gamle kirken i Ålgård.

Serbisk forening i Rogaland "Ivo Andric" uttrykker condolences til Bambir-familien.